Parkeerdaken

Parkeren op dak biedt veel voordelen. Zeker in relatie tot de beperkte en dus veelal kostbare ruimte in dichtbebouwde gebieden. Maar de realisatie van een economisch, en zeker ook bouwtechnisch én esthetisch verantwoorde parkeerdakconstructie brengt ook uitdagingen met zich mee. Zo moet het bouwwerk niet alleen solide en veilig zijn, een zo groot mogelijke capaciteit bieden, praktisch toegankelijk zijn en ook nog eens passen in de omgeving, het moet ook duurzaam zijn en bestand tegen de elementen.

Het oppervlak van een parkeerdek moet de grote, variabele druk van manoeuvrerende voertuigen kunnen verwerken. Daarbij moet hemelwater snel en soepel worden afgevoerd, zonder dat er plassen of anderszins onveilige situaties ontstaan. BM Dak Detail voorziet daartoe in totale parkeerdekafwerking, waarbij een uitgekiende combinatie van een vrijwel onzichtbare maar uiterst effectieve antisliplaag en hoogwaardige afdichtingen garant staan voor veiligheid, duurzaamheid én comfort. Tot in lengte van jaren!